Có 1 kết quả:

pīn dòu

1/1

pīn dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to engage (in a fight)