Có 1 kết quả:

pīn huǒ

1/1

pīn huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to exchange fire