Có 1 kết quả:

shí wù

1/1

shí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

picked up items (i.e. lost property)