Có 1 kết quả:

ná zhǔ yi

1/1

ná zhǔ yi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a decision
(2) to make up one's mind