Có 1 kết quả:

ná qiáo

1/1

ná qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pretentious
(2) striking a pose