Có 1 kết quả:

ná dà dǐng

1/1

ná dà dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do a handstand