Có 1 kết quả:

ná shǒu cài

1/1

ná shǒu cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

specialty (dish)