Có 1 kết quả:

ná mó wēn

1/1

ná mó wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 那摩溫|那摩温[na4 mo2 wen1]