Có 1 kết quả:

ná mó wēn ㄋㄚˊ ㄇㄛˊ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 那摩溫|那摩温[na4 mo2 wen1]