Có 1 kết quả:

ná lái

1/1

ná lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring
(2) to fetch
(3) to get