Có 1 kết quả:

ná quán

1/1

ná quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold power
(2) in the driving seat