Có 1 kết quả:

Ná pò lún · Bō ná bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815