Có 1 kết quả:

ná huò

1/1

ná huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to capture
(2) to apprehend