Có 1 kết quả:

ná zǒu

1/1

ná zǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take away