Có 1 kết quả:

ná qǐ

1/1

ná qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pick up

Một số bài thơ có sử dụng