Có 1 kết quả:

ná bàn

1/1

ná bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to arrest for punishment