Có 1 kết quả:

ná tiě

1/1

ná tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

latte (loanword)