Có 1 kết quả:

ná dǐng

1/1

ná dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do a handstand