Có 1 kết quả:

Ná sāo

1/1

Ná sāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nassau, capital of The Bahamas