Có 1 kết quả:

chí jiǔ zhàn

1/1

chí jiǔ zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prolonged war
(2) war of attrition