Có 1 kết quả:

chí zhī yǐ héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pursue unremittingly (idiom); to persevere