Có 1 kết quả:

chí qiāng qiāng jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

armed robbery