Có 1 kết quả:

chí xiè

1/1

chí xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armed (robbery etc)