Có 1 kết quả:

chí tuó zān bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to serve as a counselor (idiom)