Có 1 kết quả:

guà dā

1/1

guà dā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 掛褡|挂褡[gua4 da1]