Có 1 kết quả:

guà zhí

1/1

guà zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

temporary assignment to a Chinese government or CPC post