Có 1 kết quả:

zhǐ huī bàng ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

baton