Có 1 kết quả:

zhǐ rì kě dài

1/1

zhǐ rì kě dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imminent
(2) just around the corner (idiom)