Có 1 kết quả:

zhǐ huán

1/1

zhǐ huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(finger) ring