Có 1 kết quả:

àn mó bàng

1/1

àn mó bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vibrator
(2) dildo