Có 1 kết quả:

àn bù jiù bān

1/1

àn bù jiù bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) follow the prescribed order
(2) keep to conventional ways