Có 1 kết quả:

àn mài

1/1

àn mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

bắt mạch, lấy mạch

Từ điển Trung-Anh

to feel (take) the pulse