Có 1 kết quả:

àn guī dìng ㄚㄋˋ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

according to regulation