Có 1 kết quả:

àn guī dìng

1/1

àn guī dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

according to regulation