Có 1 kết quả:

àn bù jiù bān

1/1

àn bù jiù bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to follow the prescribed order; to keep to the working routine (idiom)