Có 1 kết quả:

àn xū fēn pèi

1/1

àn xū fēn pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

distribution according to need