Có 1 kết quả:

kuà bāo

1/1

kuà bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) satchel
(2) bag