Có 1 kết quả:

tiǎo sān wō sì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sow discord everywhere