Có 1 kết quả:

tiǎo dà liáng

1/1

tiǎo dà liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play a leading role
(2) to bear a heavy responsibility