Có 1 kết quả:

tiāo shān gōng

1/1

tiāo shān gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laborers who carry cargo up and down the mountains on shoulder poles