Có 1 kết quả:

tiǎo bá

1/1

tiǎo bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to provoke