Có 1 kết quả:

tiāo xuǎn

1/1

tiāo xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose
(2) to select