Có 1 kết quả:

tiǎo dòu xìng ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) provocative
(2) tantalizing
(3) titillating