Có 1 kết quả:

tiǎo dòu xìng

1/1

tiǎo dòu xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) provocative
(2) tantalizing
(3) titillating