Có 1 kết quả:

dǎng wèi

1/1

dǎng wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (in a manual car) gear (i.e. reverse, neutral, 1st, 2nd etc)
(2) (automatic car) transmission mode (P, R, N, D etc)
(3) (electric fan etc) speed setting