Có 1 kết quả:

dǎng fēng bō li

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) windshield
(2) wind screen