Có 1 kết quả:

jǐ duì

1/1

jǐ duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a run on a bank