Có 1 kết quả:

huī gē ㄏㄨㄟ ㄍㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to brandish a spear