Có 1 kết quả:

huī gē

1/1

huī gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to brandish a spear