Có 2 kết quả:

xiánxún
Âm Pinyin: xián, xún
Âm Hán Việt: tầm, triêm
Âm Nôm: triêm
Unicode: U+6326
Tổng nét: 9
Bộ: shǒu 手 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一フ一一一丨丶
Thương Hiệt: XQSMI (重手尸一戈)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

xián

giản thể

Từ điển phổ thông

1. kéo, bứt, nhổ, vặt
2. lấy

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 撏.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 撏

Từ điển Trần Văn Chánh

① Kéo, bứt, nhổ, vặt (lông, tóc): 撏雞毛 Nhổ lông gà;
② (văn) Lấy.

Từ điển Trung-Anh

(1) to pull out (esp. hair or feathers)
(2) to pick
(3) to pluck
(4) fig. to extract (lines from a text)

xún

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 撏.