Có 1 kết quả:

ái tóu zi

1/1

ái tóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be criticized
(2) to suffer blame