Có 1 kết quả:

ái mà

1/1

ái mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive a scolding