Có 2 kết quả:

nuó ㄋㄨㄛˊruó ㄖㄨㄛˊ
Âm Pinyin: nuó ㄋㄨㄛˊ, ruó ㄖㄨㄛˊ
Tổng nét: 9
Bộ: shǒu 手 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨一フ一一ノフ丨
Thương Hiệt: QSQL (手尸手中)
Unicode: U+632A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: na
Âm Nôm: na
Âm Nhật (onyomi): ダ (da), ナ (na)
Âm Nhật (kunyomi): も.む (mo.mu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: no1, no4

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

nuó ㄋㄨㄛˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chuyển dời

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xê dịch, di chuyển. ◎Như: “na động” 挪動 xê dịch.
2. (Động) Dùng lạm, đem khoản này chi vào việc kia. ◎Như: “na dụng công khoản” 挪用公款 tiêu lạm công quỹ.
3. (Động) Xoa xát. ◎Như: “tha na” 搓挪 xoa xát.

Từ điển Thiều Chửu

① Vê vắt.
② Dịch. Lấy khoản này đem dùng về việc kia gọi là na.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xê dịch, di chuyển, dời, chuyển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoa tay vào với nhau.

Từ điển Trung-Anh

(1) to shift
(2) to move

Từ ghép 15

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xê dịch, di chuyển. ◎Như: “na động” 挪動 xê dịch.
2. (Động) Dùng lạm, đem khoản này chi vào việc kia. ◎Như: “na dụng công khoản” 挪用公款 tiêu lạm công quỹ.
3. (Động) Xoa xát. ◎Như: “tha na” 搓挪 xoa xát.